Di chuyển các dịch vụ CNTT đang có ở on-Prem (trung tâm dữ liệu) lên Cloud

Đặc điểm dịch vụ

  • CLOUD MIGRATION: di chuyển các dịch vụ Công Nghệ Thông Tin đang có ở on-Prem (trung tâm dữ liệu)  lên Microsoft Azure
  • CLOUD BUIL-UP: tư vấn, thiết kế và xây dựng dịch vụ Công Nghệ Thông Tin trên Microsoft Azure
  • DATA & ANALYTICS: dịch vụ lưu trữ và phân tích dữ liệu thông tin hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn
Danh mục:
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger